Gallerian lisääminen kotisivuille

  Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuvagallerian. Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kum­mas­sakin tyylis­sä...

Painike moduuli

Tässä videossa käsit­telemme Divin painike-moduulia. Mod­u­ulin avul­la voit lisätä sivulle painikkei­ta, joi­hin voi liit­tää esimerkik­si linkin sivus­ton toiselle ala­sivulle tai ladat­ta­van tiedoston. Vide­ol­la ker­romme kuin­ka uusi painike luo­daan ja miten...

Koko Sivun levyinen vieritin

Tässä video-ohjeessa esit­telemme koko näytön levyisen vierit­ti­men eli slid­erin käyt­töä. Sen avul­la sivulle voi lisätä vai­h­tu­via dioja. Opetamme miten vier­itin luo­daan, ja kuin­ka siihen lisätään uusia dio­ja. Näytämme miten voit vapaasti muoka­ta...

Divi kirjasto

Tämän­päiväi­nen aiheemme on Divin kirjasto-ominaisuus. Divin kir­jas­toon voit tal­len­taa mod­u­ulei­ta, rive­jä, osioi­ta tai jopa kokon­aisia sivu­ja, ja liit­tää niistä myöhem­min kopi­ot halu­amille­si sivuille. Divin kir­jas­to on erit­täin tärkeä omi­naisu­us,...

Uuden sivun lisääminen

  Vide­ol­la opas­tamme, miten uusi sivu lisätään hel­posti Divissä. Kat­somme myös, kuin­ka se lisätään pää­va­likkoon ja kuin­ka sen sisältöä pääsee muuttamaan. Sivun lisäämisen voi Divis­sä tehdä monel­la eri taval­la, näytämme vide­ol­la mitä ne ovat....

Valikon lisääminen

  Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasataan. Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­Press lisää ne automaat­tis­es­ti yläpalkkiin. Ole­tusar­vois­es­ti...