Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuvagallerian.

Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kum­mas­sakin tyylis­sä gal­ler­ian yksi­tyisko­h­dat ovat vapaasti muutet­tavis­sa. Perustyyliä voi myöhem­min myös vai­h­taa halutessaan.

Käyt­tämäl­lä Divin visuaal­ista rak­en­ta­jaa, kuva­gal­ler­ian voi lisätä halu­aa­mansa osaan sivua klikkaa­mal­la hiirellä siihen kohtaan.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…