Kat­somme tässä videossa miten kuva­mod­u­ulin lisäämi­nen tapah­tuu Divissä.

Pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan taas ensik­si sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä ja siir­ry­tään käyt­tämään visuaal­ista rakentajaa.

Lisää rivi –painikkeesta pääsemme val­it­se­maan uuden sivuele­mentin aset­telu sivulle, minkä jäl­keen val­it­semme kuva­mod­u­ulin kir­joit­ta­mal­la sen nimen hakukent­tään (tai etsimäl­lä se muiden mod­u­ulien seasta).

Lähetä tiedos­to-painikkeesta pystyy val­it­se­maan sivulle lisät­tävän kuvan medi­akir­jas­tos­ta. Medi­akir­jas­toon voi myös ensin lisätä halu­a­mansa kuvan ”siir­rä tiedostoja”-painikkeesta.

Kuvaan voi myös lisätä ani­maa­tioi­ta tai linkin, joka aukeaa kuvaa klikkaamalla.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…