Tässä videossa tutus­tumme Divin blogi-moduuliin.

Blo­gi-mod­u­uli poimii automaat­tis­es­ti kaik­ki Divi­in lisäämäsi artikke­lit blogi-sivullesi.

Vide­olle näytämme miten blo­gi-mod­u­uli luo­daan ja lisätään sivulle.

Esit­telemme myös miten blo­gi-sivun aset­telua muokataan eri­laisil­la asetuksilla.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut video-ohjeet Youtube-kanavaltamme.

Kaik­ki tekemämme videot löy­dät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy myös tsekkaa­mas­sa koti­sivumme osoit­teessa https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/