Tässä videossa näytämme miten Word­Press ja Divi-teema asennetaan.

Hallinta­pa­neel­in sovel­luk­set-kohdas­ta pääsemme asen­ta­maan Word­Pressin ja hyväksymään sen sopimuse­hdot. Tämän jäl­keen voimme vali­ta halu­a­mamme kir­jau­tu­mis­tun­nuk­set ja täyt­tää muut tarvit­ta­vat perustiedot.

Näytämme, miten Divi-tee­man voi asen­taa joko hallintopa­neel­in tai Word­Pressin kautta.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut video-ohjeet Youtube-kanavaltamme.

Kaik­ki tekemämme videot löy­dät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy myös tsekkaa­mas­sa koti­sivumme osoit­teessa https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…