Vide­ol­la opas­tamme, miten uusi sivu lisätään hel­posti Divissä.

Kat­somme myös, kuin­ka se lisätään pää­va­likkoon ja kuin­ka sen sisältöä pääsee muuttamaan.

Sivun lisäämisen voi Divis­sä tehdä monel­la eri taval­la, näytämme vide­ol­la mitä ne ovat.

Uusi sivu on valit­tavis­sa Ohjaus­näkymän Sivut-välile­hdeltä. Kun välile­hdeltä on avat­tu halut­tu sivu muokkaus­ta varten, ensim­mäisek­si Divi-rak­en­ta­ja pitää aktivoi­da ”Käytä Divi-rakentajaa”-painikkeesta.

Tämän jäkeen käyt­täjä pääsee val­it­se­maan muokkaako sisältöä mielu­um­min Divin per­in­teisem­mäl­lä rak­en­ta­jal­la vai visuaalisel­la rak­en­ta­jal­la. Samat muu­tok­set voi tehdä kum­mal­lakin tavalla.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/