Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasataan.

Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­Press lisää ne automaat­tis­es­ti yläpalkkiin.

Ole­tusar­vois­es­ti kaik­ki luo­dut sivut tule­vat näkyville ylä­palkki­in, mut­ta ulkoa­su-välile­hdeltä pääsee luo­maan valikon, jos­sa näkyvät sivut voi itse vali­ta. Käyt­täjä voi myös vali­ta mis­sä järjestyk­sessä sivut näkyvät.

Valikkoon voi myös luo­da mukautet­tu­ja linkke­jä, joi­hin voi linkit­tää esimerkik­si ulkop­uolisia sivuja.

Kat­somme myös, miten sivus­ton logon vai­h­t­a­mi­nen hoituu Divin kautta.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…