Tässä video-ohjeessa esit­telemme koko näytön levyisen vierit­ti­men eli slid­erin käyt­töä. Sen avul­la sivulle voi lisätä vai­h­tu­via dioja.

Opetamme miten vier­itin luo­daan, ja kuin­ka siihen lisätään uusia dio­ja. Näytämme miten voit vapaasti muoka­ta dio­jen ulkoa­sua ja sisältöä.

Vide­ol­la ker­romme myös miten vierit­ti­men diat saa vai­h­tu­maan automaattisesti.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut video-ohjeet Youtube-kanavaltamme.

Kaik­ki tekemämme videot löy­dät myös osoit­teesta: https://www.divitheme.fi/

Käy myös tsekkaa­mas­sa koti­sivumme osoit­teessa https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/