Uuden sivun lisääminen

  Vide­ol­la opas­tamme, miten uusi sivu lisätään hel­posti Divissä. Kat­somme myös, kuin­ka se lisätään pää­va­likkoon ja kuin­ka sen sisältöä pääsee muuttamaan. Sivun lisäämisen voi Divis­sä tehdä monel­la eri taval­la, näytämme vide­ol­la mitä ne ovat....

Valikon lisääminen

  Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasataan. Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­Press lisää ne automaat­tis­es­ti yläpalkkiin. Ole­tusar­vois­es­ti...

Navigoinnin visuaalinen muokkaus

  Tässä videssa opas­tamme, miten sivus­ton ylä­palkin ulkonäköä muokataan Divis­sä. Esimerkik­si logon suu­ru­us ja tek­stin väri ja koko ovat hel­posti muutettavissa. Muu­tok­sia pääsee tekemään joko ”tee­man mukau­tus” –painikkeesta tai val­it­se­mal­la...

Ala- ja sivupalkkin (vimpaimien) muokkaus

  Vide­ol­la näytämme, kuin­ka Divis­sä sivuille lisätään vim­paimia (engl. wid­get). Vim­paimia ovat esimerkik­si ala- tai sivu­palkki­in tule­va hakukent­tä, kom­ment­tio­sio ja muut vas­taa­vat toiminnot. Vim­paimia pääsee lisäämään esimerkik­si ohjaus­näkymän...

Alapalkin visuaalinen muokkaus

  Tässä video-ohjeessa käsit­telemme ala­palkin visuaal­ista muokkaus­ta Divi teemassa. Ala­palkkia pääsee hel­posti muut­ta­maan muun muas­sa ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hden ”mukauta”-osiosta. Mukau­tus-sivul­ta käyt­täjä voi vali­ta, mitä osaa sivus­ta...