Vide­ol­la näytämme, kuin­ka Divis­sä sivuille lisätään vim­paimia (engl. wid­get). Vim­paimia ovat esimerkik­si ala- tai sivu­palkki­in tule­va hakukent­tä, kom­ment­tio­sio ja muut vas­taa­vat toiminnot.

Vim­paimia pääsee lisäämään esimerkik­si ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hdeltä, jos­ta löy­tyy vim­paimet-osio. Käyt­täjä voi vapaasti vali­ta, mitä vim­paimia hän sivus­tolleen halu­aa lisätä, ja mis­sä kohdis­sa ja mis­sä järjestyk­sessä ne näkyvät.

Vide­ol­la kat­somme yhdessä, miten vim­paimien lisäämi­nen ja siirte­ly käytän­nössä tapahtuu.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisi…