Tässä videssa opas­tamme, miten sivus­ton ylä­palkin ulkonäköä muokataan Divis­sä. Esimerkik­si logon suu­ru­us ja tek­stin väri ja koko ovat hel­posti muutettavissa.

Muu­tok­sia pääsee tekemään joko ”tee­man mukau­tus” –painikkeesta tai val­it­se­mal­la ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hdeltä komen­non ”mukau­ta”. Esi­in tulee valikko, jos­ta käyt­täjä voi vali­ta, minkä osion ulkoa­sua hän halu­aa muoka­ta. Ylä­palkkia pääsee säätämään ”Ylä­tun­niste ja navigointi”-kohdasta.

Näytämme miten muun muas­sa ylä­palkin kokoa ja aset­telua tai valikoiden väre­jä tai tyyliä voi muokata.

Tutus­tu Divi­in tarkem­min ja kat­so myös muut mei­dän video-ohjeet mei­dän youtube-kanavalta.

Käy tsekkaa­mas­sa myös mei­dän pää­sivu eli https://www.helpotkotisivut.fi/

Voit myös laskea hin­ta­laskuril­la sopi­van paketin koti­sivu­jen suun­nit­telu­un: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/