Blurb moduuli

Täl­lä ker­taa esit­telemme Divi-tee­man monipuolisen Blurb-moduulin. Blurb-omi­naisu­udel­la voi luo­da pieniä sivuil­la kävi­jän huomion herät­täviä main­os­tek­ste­jä, joiden yhtey­teen voi lait­taa kuvaavia ikonei­ta tai kuvia. Näytämme, miten pääset...

Gallerian lisääminen kotisivuille

  Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuvagallerian. Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kum­mas­sakin tyylis­sä...

Painike moduuli

Tässä videossa käsit­telemme Divin painike-moduulia. Mod­u­ulin avul­la voit lisätä sivulle painikkei­ta, joi­hin voi liit­tää esimerkik­si linkin sivus­ton toiselle ala­sivulle tai ladat­ta­van tiedoston. Vide­ol­la ker­romme kuin­ka uusi painike luo­daan ja miten...

Koko Sivun levyinen vieritin

Tässä video-ohjeessa esit­telemme koko näytön levyisen vierit­ti­men eli slid­erin käyt­töä. Sen avul­la sivulle voi lisätä vai­h­tu­via dioja. Opetamme miten vier­itin luo­daan, ja kuin­ka siihen lisätään uusia dio­ja. Näytämme miten voit vapaasti muoka­ta...

Divi kirjasto

Tämän­päiväi­nen aiheemme on Divin kirjasto-ominaisuus. Divin kir­jas­toon voit tal­len­taa mod­u­ulei­ta, rive­jä, osioi­ta tai jopa kokon­aisia sivu­ja, ja liit­tää niistä myöhem­min kopi­ot halu­amille­si sivuille. Divin kir­jas­to on erit­täin tärkeä omi­naisu­us,...