Divi kirjasto

Tämän­päiväi­nen aiheemme on Divin kirjasto-ominaisuus. Divin kir­jas­toon voit tal­len­taa mod­u­ulei­ta, rive­jä, osioi­ta tai jopa kokon­aisia sivu­ja, ja liit­tää niistä myöhem­min kopi­ot halu­amille­si sivuille. Divin kir­jas­to on erit­täin tärkeä omi­naisu­us,...

Navigoinnin visuaalinen muokkaus

  Tässä videssa opas­tamme, miten sivus­ton ylä­palkin ulkonäköä muokataan Divis­sä. Esimerkik­si logon suu­ru­us ja tek­stin väri ja koko ovat hel­posti muutettavissa. Muu­tok­sia pääsee tekemään joko ”tee­man mukau­tus” –painikkeesta tai val­it­se­mal­la...

Alapalkin visuaalinen muokkaus

  Tässä video-ohjeessa käsit­telemme ala­palkin visuaal­ista muokkaus­ta Divi teemassa. Ala­palkkia pääsee hel­posti muut­ta­maan muun muas­sa ohjaus­näkymän ulkoa­su-välile­hden ”mukauta”-osiosta. Mukau­tus-sivul­ta käyt­täjä voi vali­ta, mitä osaa sivus­ta...