WordPressin ja Divin asennus

Tässä videossa näytämme miten Word­Press ja Divi-teema asennetaan. Hallinta­pa­neel­in sovel­luk­set-kohdas­ta pääsemme asen­ta­maan Word­Pressin ja hyväksymään sen sopimuse­hdot. Tämän jäl­keen voimme vali­ta halu­a­mamme kir­jau­tu­mis­tun­nuk­set ja täyt­tää muut...

WordPress Kotisivut ja tutustuminen alustaan

  Vide­ol­la käy­dään läpi Word­Pressin ohjaus­näkymää Word­Pressin ja Divi The­men asen­tamisen jäl­keen. Alus­sa kir­jaudu­taan Word­Pres­si­in, jol­loin aukeaa ohjausnäkymä. Ensim­mäisenä kat­so­taan Word­Pressin, Divin tai lisäosien päiv­i­tys ja mitä kaut­ta...

Uuden sivun lisääminen

  Vide­ol­la opas­tamme, miten uusi sivu lisätään hel­posti Divissä. Kat­somme myös, kuin­ka se lisätään pää­va­likkoon ja kuin­ka sen sisältöä pääsee muuttamaan. Sivun lisäämisen voi Divis­sä tehdä monel­la eri taval­la, näytämme vide­ol­la mitä ne ovat....

Valikon lisääminen

  Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasataan. Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­Press lisää ne automaat­tis­es­ti yläpalkkiin. Ole­tusar­vois­es­ti...

Ala- ja sivupalkkin (vimpaimien) muokkaus

  Vide­ol­la näytämme, kuin­ka Divis­sä sivuille lisätään vim­paimia (engl. wid­get). Vim­paimia ovat esimerkik­si ala- tai sivu­palkki­in tule­va hakukent­tä, kom­ment­tio­sio ja muut vas­taa­vat toiminnot. Vim­paimia pääsee lisäämään esimerkik­si ohjaus­näkymän...