Valikon lisääminen

  Tämän video-ohjeen aiheena on sivu­jen lisäämi­nen pää­va­likkoon. Kat­somme, miten ylä­palk­ki eli pää­va­likko kasataan. Ensin halu­tun­laiset sivut luo­daan sivut-välile­hden kaut­ta. Word­Press lisää ne automaat­tis­es­ti yläpalkkiin. Ole­tusar­vois­es­ti...

Navigoinnin visuaalinen muokkaus

  Tässä videssa opas­tamme, miten sivus­ton ylä­palkin ulkonäköä muokataan Divis­sä. Esimerkik­si logon suu­ru­us ja tek­stin väri ja koko ovat hel­posti muutettavissa. Muu­tok­sia pääsee tekemään joko ”tee­man mukau­tus” –painikkeesta tai val­it­se­mal­la...