Tekstin lisääminen kotisivuille

  Näytämme videossa miten word­pressin divi teemas­sa lisätään tek­stiä sivuille tek­sti­mod­u­ulin avulla. Ensin pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä. Käytämme siihen täl­lä kertaa visuaal­ista rakentajaa....

Kuvan lisääminen kotisivuille

  Kat­somme tässä videossa miten kuva­mod­u­ulin lisäämi­nen tapah­tuu Divissä. Pää­va­likon Sivut-välile­hdeltä val­i­taan taas ensik­si sivu, johon tek­sti­mod­u­uli halu­taan lisätä ja siir­ry­tään käyt­tämään visuaal­ista rakentajaa. Lisää rivi –painikkeesta...

Gallerian lisääminen kotisivuille

  Tässä videossa näytämme, miten Divin gal­le­ria-mod­u­uli toimii. Sen avul­la sivus­tolle pystyy lisäämään kuvagallerian. Divis­sä kuva­gal­le­ri­oi­ta on kah­ta perustyyliä, vieritet­tävä gal­le­ria ja ruudukkoon perus­tu­va gal­le­ria. Kum­mas­sakin tyylis­sä...